מכרזיםמסמכי רכש | משרות | Site Map |  
 

 Main Office:
Address: POB 1044 Ramat Hasharon 4711001, Israel
Tel: 972-3-5485222

 

E Mail: imimrktg@imi-israel.com
Fax: 972-3-5486125 

Munition Systems Division
Tel: 972-3-5485745
E Mail: msd@imi-israel.com
Fax: 972-3-5485365 

Advanced Systems Division
Tel: 972-3-5486885
E Mail: asdmrktg@imi-israel.com
Fax: 972-3-5486633 

Land Systems Division
Tel: 972-3-5485790
E Mail: info_slavin@imi-israel.com
Fax: 972-3-5486797 

Rocket Systems Division
Tel: 972-8-9242684
       972-8-9277447/9
E Mail: iweinreb@imi-israel.com
Fax: 972-8-9252896

Small Caliber Ammunition Division
Tel: 972-4-6500829
E mailesayada@imi-israel.com

Fax: 972-4-6560686 

IMI Academy
Tel: 972-8-9357040/1
E Mail: academy@imi-israel.com
Fax: 972-8-9357042 

 

 


Contact us
We invite you to contact our experts for further information and assistance

Full name
Company
Phone
Mobile
E-mail
Country
Choose Division
Your Request
Catpcha
 


 
IMI Services USA
Address: 7910 Woodmont Avenue, Suite 1410,
Bethesda, MD 20814 
Tel: (301) 215-4800
E Mail:
avi@imiusa.com
Fax: (301) 657-1446

IMI Trading USA
Address:
570 Seventh Avenue, 11th Floor, New York, NY 10018
Tel: (212) 836-9529
E Mail: shaya@imitrading.com
Fax: (212) 921-1485

India Office
Address: New Delhi. India
Tel: (009) 111-416-80111
E Mail:
imidelhi@airtelmail.in
Fax: (009) 111-416-80113

Thailand Office
Address:
Bangkok. Thailand
Tel: (662) 6798540/1
E Mail: imbkk@gmail.com
Fax: (662) 6798542

   בניית אתרים Y&A